Ugunsdrošība projektēšanas laikā

  • Būvprojektu ekspertīze
  • Būvju ugunsdrošība
  • Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāšana
  • Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta izstrāde
  • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana
  • Ugunsdzēsības sistēmas projektēšana (sprinkleru, iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads)
  • Balss izziņošanas sistēmas projektēšana
  • Dūmu novadīšanas automātikas projektēšana