Ugunsdrošības pakalpojumi, sākot no projektēšanas brīža un būvniecības līdz objekta ekspluatācijai


Mūsu uzņēmuma izvēles galvenās priekšrocības, kas sniedz ugunsdrošības pakalpojumus objektā, ir augstā kompetence un reālā pieredze ugunsdzēsēju iestādēs. Šajā gadījumā darbinieks redz situāciju "no iekšas", norāda visas nianses, ko amatieri obligāti palaidīs garām. Tieši tāpēc, uzņēmumā SIA "SELS" strādā tikai speciālisti ar praktiskajām iemaņām, kā arī pašreizējie ugunsdzēsēji..

Mēs piedāvājam mūsu klientiem:

 • pilnā ugunsdrošības kontrole no A līdz Z;
 • vienreizējie darbi: instruktāža, darbinieku apmācība.

Piedāvājam novērtēšanas pakalpojumus, un veikt "zem atslēgas" (pilnīgā kontrole) ugunsdrošības kontroli visos trīs posmos:

Sākotnējais audits - konsultācija - bezmaksas

Ja Jūs vēlaties pasūtīt bezmaksas sava uzņēmuma ugunsdrošības  sākotnējo auditu, lai uzzinātu vai uzņēmuma ugunsdrošība atbilsts visiem Latvijas normatīvajiem aktiem, lūdzu, aizpildiet anketu mūsu mājas lapā, zvaniet pa tālruni +371 27441111 vai atsūtiet mums savu pieprasījumu uz e-pastu info@sels.lv.

Šodien mēs realizējam gan lielus pasūtījumus - ņemam objektu pilnā uzraudzībā - gan veicam vienreizējus darbus: izstrādājam un veicam atsevišķu dokumentu korekcijas, novadam darbiniekiem instruktāžas.

Svarīgi: visu izstrādātu dokumentāciju mēs patstāvīgi saskaņojam un apstiprinām visās valsts iestādēs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pašvaldības policija, utml.) ļoti operatīvi un cik ātri vien tas ir iespējams.

Saviem klientiem mēs piedāvājam:

 • Izstrādāt un pielāgot ugunsdzēsības instrukcijas, kā arī darbības plānu ugunsgrēka gadījumā;
 • Novadīt ugunsdrošības instruktāžu un praktiskās nodarbības;
 • Izstrādāt un pielāgot evakuācijas plānus;
 • Izstrādāt un pielāgot visu ugunsdrošības un civilās aizsardzības dokumentāciju;
 • Izmērīt elektroizolācijas pretestību un iezemēšanu;
 • Pārbaudīt un uzturēt ugunsdzēšamos aparātus un ugunsdzēsības hidrantus.

Esam gatavi arī paņemt visas rūpes sakarā ar civilo aizsardzību:

 • Izstrādāt un pielāgot civilās aizsardzības plānu;
 • Apmācīt darbiniekus civilās aizsardzības jautājumos;
 • Izdalīt metodiskus civilas aizsardzības materiālus, lai veiktu patstāvīgu apmācību un darbinieku instruktāžai.

SIA „SELS” Klienti izmanto šādus labumus:

 • Saņemt visaktuālākās un detalizētākas konsultācijas ugunsdrošības jomā;
 • Saņemt pastāvīgu informāciju un juridisko atbalstu;
 • Izmanto personalizētu sadarbības plānu, ņemot vērā sava objekta īpatnības.

Objekta sagatavošanas individuālie pakalpojumi:

Mēs arī sniedzam atsevišķus uzstādīšanas un pieslēgšanas pakalpojumus:

 • Ugunsgrēka signalizācija;
 • Automātiskā ugunsdzēšanas sistēma;
 • Apsardzes signalizācija;
 • Videonovērošanas sistēma;
 • Teritorijas elektroniskās piekļuves kontroles sistēma.

Kā arī sniedzas šādus pakalpojumus:

 • virsmas apstrādes ar liesmas slāpējošo vielu;
 • dūmu izplūdes sistēmas sakārtošana;
 • jebkuru citu ugunsdrošības līdzekļu apgāde: ugunsdzēsības aparāti, krāni un cits ugunsdzēsības inventārs.

Uzdodiet jautājumu vai nosūtiet mums pieprasījumu

Ja vēlaties uzdot jautājumu par ugunsdrošību vai iegadāties aprīkojumu, lūdzu, aizpildiet anketu mūsu mājaslapā, zvaniet pa tālruni +371 27441111 vai atsūtiet mums savu pieprasījumu uz e-pastu info@sels.lv.