Ugunsdrošība ekspluatācijas laikā

 • Esošas ēkas ugunsdrošības un tehniska stāvokļa novērtēšana;
 • Instruēšana ugunsdrošība un Civilās aizsardzības jomā
 • Praktiskās nodarbības
 • Visas nepieciešamas dokumentāciju ugunsdrošības jomā izstrādāšana;
 • Evakuācijas plānu izstrāde;
 • Civilās aizsardzības plāna izstrādāšana un saskaņošana ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
 • Ugunsdzēšamo aparātu pārdošana un apkalpošana;
 • Zībensaizsardzības un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana;
 • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana;
 • Balss izziņošanas sistēmu apkalpošana;
 • Ugunsdzēsības sistēmu apkalpošana (iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads)