UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

     Ugunsdzēsības aparāti ir populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai. Ugunsdzēšamo aparātu lietošanu Latvijā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi.

  Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk nekā vispār neesošs. Ugunsdzēšamo aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē Latvijas standarts LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī".

Saskaņā ar Latvijas valsts standarta LVS 332 prasībām ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope ir jāveic reizi gadā.


SIA "SELS" ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts, ļauj mums nodrošināt saviem klientiem:

  • Konkurētspējīgas cenas.
  • Vienmēr pieejamu pakalpojumu visā Latvijā.
  • Kvalitatīvu servisu, atbilstību un augstas kvalitātes prasības.

    SIA "SELS" ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti atbilst Latvijas standarta LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti -Vispārējās prasības" prasībām. Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu sertifikācija tiek veikta reizi gadā, ko veic sertifikācijas institūcija "Bureau Veritas".  Uzņēmumā un ugunsdzēsības aparātu apkopes punktos ir ieviesta ISO 9001:2008 "Kvalitātes vadības sistēma".

     SIA "SELS" ugunsdzēsības aparātu apkopi, remontu, un uzpildi veic ievērojot:

  • Ražotāju tehniskus noteikumus;
  • Latvijas standartu LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī";
  • Eiropas standartu LVS EN 3 "Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti";
  • Eiropas standartu LVS EN 1866 "Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti";
  • Ministru Kabineta noteikumus Nr. 165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" prasības.